ओंठमा

ओंठमा
चुरोट च्यापेर
अंग्रेजी गीत सुनिरहेछु
र लेखिरहेछु
कबिता !
संगीतको कलमुनि
शब्दको पानीले नुहाइरहेछु
ओंठमा
चुरोट च्यापेर
अंग्रेजी गीत हुनिरहेछु ।

No comments:

Post a Comment