घाम

घाम !
लाग
जाडो भइरहेछ
लाग ।

ओहो
चिसो हावा दक्षिणबाट
जाडो/ जाडो
आइस्बक्स / आइस्बक्स
निस्क, त्यो बादलबाट
भन्किरहेछ झिंगा कानमा
म प्रेमिका होइन कृपया
नजिस्क मसंग घाम !
चियाउँदै अलिकति त्यो बादलबाट ।

जाडो
के सार्‍हो जाडो
ए सुनेनौ मेरो प्यारो बहिरा घाम ?
मेरो मित्र !
असहनीय जाडो
निस्क
शिघ्र निस्क ।

No comments:

Post a Comment