यसपालि एकपल्ट अब

गर्ल्याम्म ... !
यसपालि एकपल्ट
अब सिसाहरु चोइटिनुपर्छ
गर्ल्याम्म ... !
यसपालि एकपल्ट
अब दराजहरु पछारिनुपर्छ
ठङ्ग ... !
यसपालि एकपल्ट
अब घैंटाहरु फुट्नुपर्छ
यसपालि एकल्ट अब ।

No comments:

Post a Comment