मध्ययुगीन वस्तीहरु

आजकल टाउकामा
सरदरको तलुवा झुण्डाएका
मध्ययुगीन वस्तिहरु
पर्दाहरु उठाएर
वर्तमानहरु उचालेर बोलेको सुन्छु
खिचडीबाट बन्दीहरु समेत
सुन्न सक्छन्
भोकका अबोध भाषाहरु
भोक लाग्यो रोटी !!

(२०४४)

No comments:

Post a Comment