जिन्दाबाद-आगोहरु ! मुर्दाबाद-पानीहरु !

आगोहरु-जिन्दाबाद ! सरासर पानीहरु मुर्दाबाद!
मुर्दाबाद-पानीहरु ! जिन्दाबाद-आगोहरु !
जिन्दाबाद आगोहरु !
सरासर आगोहरु-जिन्दाबाद !
ढुँगेकालदेखि नै
पानीहरुले
आगोहरुको छातीमा घोडा हाँक्दै आइरहेका छन्
ढुँगेकालदेखि नै
पानीहरुले
सोझा आगोहरुलाई सोघ्याउँदै आइरहेका छन्
ढुँगेकालदेखि नै
पानीहरुले
आगोहरुको पसिनाको अपमान गर्दै आइरहेछन्
ढुँगेकालदेखि नै
पानीहरुलाई
आगोहरुले पोल्दै आइरहेका छन्
ढुँगेकालदेखि नै पानीहरुले
आगोहरुलाई सास्ती दिंदै आइरहेका छन्
आगोहरु !
दिउँसै निदाइरहेका हैजाका पोकाहरु !
उघार आ-आफ्नो आँखाका घ्यालहरु ...
अकापट्टि पन्छाऊ !
आ-आफ्ना नेत्रका पर्दाहरु ...
आगोहरु सरासर-जिन्दाबाद ! पानीहरु मुर्दाबाद !
मुर्दाबाद-पानीहरु
जिन्दाबाद-आगोहरु ! आगोहरु-जिन्दाबाद !
पानीहरु-मुर्दाबाद !

No comments:

Post a Comment