बुद्ध

- स्व. बिमल गुरुङ

शास्त्रीय बुद्ध, बेकार, बेकार, बेकार, बेकार !
मलाई लाग्दैन
गेरुबस्त्रले
मान्छेलाई बाँधेको फलाम काट्न
ह्याक्सको काम गर्छ ।

धर्मले कुन मान्छेको घाउ निको पारेको छ !
बिश्वको कुनै पनि धर्मले बादल चिरेको छैन
खुला आकाश हाम्रो आँखा अगाडी राखेको छैन
बादलबाट
आँखा हटाएको छ बरु, आँखा हटाएको छ
धर्म: सिर्फ माफियाको इन्जेक्सन !
बुद्ध! सैनिक पोशाक लगाउँछौ ?

No comments:

Post a Comment