न्यायधीश

जागिरका लागि अन्तरबारतामा जाँदा
जान्ने हुनै पर्छ भन्ने केही छैन
तर
एकजना तान्ने चाहिं अवश्यै हुनै पर्छ
मेम साहेब !
यदि
तपाईलाई
आफ्नो केस जित्ने इच्छा भए
सत्ते होला
न्यायधिश जिको टेबलमा
रुपैयाँको खातचाहिं पक्कै ट्क्राउनै पर्छ ।

No comments:

Post a Comment