रगतको महत्व

दिएका बलिदानहरु
इतिहासमा अमर रहन्छन्
बगाएका रगतका
फाल्सा फाल्साहरु
दानवहरुले पिएर पिउन सक्दौनन्
किनकि
शहिदहरुले रगत दानवलाई होइन
मातृभूमिका लागि दिएका हुन्छन्
दया र कृपाले होइन
प्राप्त हुन्छ स्वतन्त्रता
बलिदान दिनाले
रगतका नदीहरु बगाउनाले ।

No comments:

Post a Comment