स्यालका सेनाहरु

भुक्न देउ - कुकुरहरुलाई
आफैलाई दिक्क नलागेसम्म
कराउन देऊ, स्यालका सेनाहरुलाई
त्यसको के मतलब
हामीलाई थाहा छैन ।

थाहा पाएकै होला तिमीले
मर्ने बेलामा मान्छे
बढ्ता कराउँछ कि कराउँदैन?

(२०४५, युगधारा)

No comments:

Post a Comment