अपरिबर्तनीय सूर्य

सूर्यलाई आक्रमण गर्ने मान्छे
सूर्यलाई, एटम र हाइड्रोजन
पिलाएर
मताउन खोज्ने मान्छे
सूर्यलाई आइसबक्समा कैद गर्दा
सूर्य कहिल्यै चोसो हुन्छ?

No comments:

Post a Comment